รางวัล Awards

🔥ดร.ภัทร์ ขึ้นรับเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 😀


วันที่ 28 มค.65 ดร.ภัทร์ หนังสือ ประธานกรรมการเวชกรโอสถ ได้รับมอบเกียรติบัตร ในการนำองค์ความรู้ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ในการผลิตสมุนไพรป้องกันและรักษา covid-19 ก่อให้เกิดประโยชน์และคุณค่าต่อผู้บริโภค จาก ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

🔥เคอร่ารับรางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยมการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติ สหวิทยาการเพื่อสุขภาพ ‼️


วันที่ 15 กพ. 65

วสส.ชลบุรี ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติสหวิชาการเพื่อสุขภาพ วสส. ชลบุรีครั้งที่ 1 สังคมสุขภาวะในสถานการณ์ covid 19

โดยรศ. ดร. เกียรติทวี ชูวงศ์โกมลหัวหน้าทีมวิจัย ขึ้นรับมอบรางวัล ผลงานวิจัยประเภท Poster Presentation ยอดเยี่ยมประเภทบุคลากร จากวสส.ชลบุรี😀