บทความวิจัย


งานวิจัย "ผลของการใช้ยาเคอร่า ต่อลักษณะอาการของผู้ป่วยติดเชื้อโควิค 19 ที่พักรักษาตัวที่บ้าน" ได้รับการยืนยันตอบรับตีพิมพ์ จากวารสาร Journal of Current Pediatric Research ซึ่งเป็นวารสารในระดับนานาชาติแล้วครับ ท่านใดสนใจดาวน์โหลดเก็บไว้อ่านได้เลยครับ

PDF

Current Pediatric Research

PDF

ผลของสมุนไพรตำรับ (ยาแคปซูลเคอร่า) ต่อลักษณะทางคลินิกของโรคโควิด-19 ของผู้ติดเชื้อเข้าข่ายโรคโควิด-19 แยกกักตัวที่บ้าน (การศึกษาย้อนหลัง)

PDF

KERRA, mixed medicinal plant extracts,inhibits SARS-CoV-2 targets enzymes and Feline corona virus.

PDF